Raňajky v Elektrárni
/ záujmová aktivita

03. 06. 2023 od 08.00 h do 11.00 h Elektrárňa Piešťany

Správny začiatok dňa osláv OLKS s ľahkým cvičením, masážami, líčením pre dámy, dielničkami pre deti, prehliadkou Elektrárne a chutnými raňajkami.

Usporiadateľ: Elektrárňa Piešťany

Newsletter
Detská knižnica