Dni Piešťan
/ významné podujatie

01. 06. 2023 - 04. 06. 2023

Rok 2023 sa pre Piešťany nesie v znamení 910. výročia prvej písomnej zmienky. Tá sa v podobe „villa Pescan“ („dedina Piešťany“) nachádza v Zoborskej listine z roku 1113. Takéto jubileum je príležitosťou pre oslavy i bilancovanie. Spolu s našimi partnermi prinášame pestrú ponuku podujatí počas najvýznamnejších dní roka v našom meste. Prehľad histórie prináša výstava PIEŠŤANY A OKOLIE: OD ZOBORSKEJ LISTINY PO SÚČASNOSŤ. Výstavu pripravilo Mesto Piešťany v spolupráci s Balneologickým múzeom Imricha Wintera, spoločnosťou RE PUBLIC, s.r.o. a vďaka finančnej podpore OO CR Rezort Piešťany.
Výstava je inštalovaná v Dome umenia, postupne bude sprístupnená aj v Mestskom kultúrnom stredisku mesta Piešťany a ďalších inštitúciách. Neoddeliteľnou súčasťou Dní Piešťan je aj 30. ročník
Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny v dňoch 2. - 4. júna

Usporiadateľ: Mesto Piešťany

Newsletter
Detská knižnica