Zaostrené na veterány
/ prezentácia

29. 05. 2023 o 10.00 h Piešťanské informačné centrum - Pribinova 2

Komentovaná prehliadka výstavy fotografií z prehliadky historických automobilov s názvom VETERÁNY. Piešťanské Zlaté stuhy s Petrom Ferenczom, autorom fotografií.
Výstava je venovaná pamiatke Jána Horňáka.

Usporiadateľ: Piešťanské informačné centrum, Mestská knižnica mesta Piešťany

Súvisiace osobnosti

Newsletter
Detská knižnica