obrázok

Lapinovské záhady v knižnici
/ prezentácia, workshop, pre deti

16. 08. 2023 o 14.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Komentované prehliadky výstav Hedvigy Gutierrez a Matúša Maťátka spojené s tvorivým workshopom.

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica