Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny 2004
/ iné, významné podujatie

05. 06. 2004 Hudobný pavilón v parku

celodenné kultúrno spoločenské podujatie

Usporiadateľ: Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica