Prezentácia vydavateľstiev detských kníh a ich autorov
/ festival

18. 05. 2004 o 10.00 h Winterova ulica

Prezentácia vydavateľstiev detských kníh a ich autorov (Buvik, Perfekt, SOFA, SPN - Mladé letá, s.r.o.)

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica