Prezentácia vydavateľstiev detských kníh a ich autorov

Typ podujatia
festival

Dátum, čas a miesto konania
18. 05. 2004 o 10.00 h | Winterova ulica

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Prezentácia vydavateľstiev detských kníh a ich autorov (Buvik, Perfekt, SOFA, SPN - Mladé letá, s.r.o.)

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica