Sprievod detí a poslucháčov VŠMU

Typ podujatia
atrakcia

Dátum, čas a miesto konania
18. 05. 2004 o 11.00 h | Winterova ulica

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Karnevalový sprievod v rozprávkových maskách po Winterovej ulici spolu s alegorickým sprievodom poslucháčov VŠMU

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica