Odposluchy súťažných titulov

Typ podujatia
beseda

Dátum, čas a miesto konania
18. 05. 2004 o 14.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany
19. 05. 2004 od 09.00 h do 12.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany
19. 05. 2004 od 13.00 h do 16.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Odposluchy hier. Odborná a detská porota

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica