Odposluchy súťažných titulov
/ beseda

18. 05. 2004 o 14.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany
19. 05. 2004 od 09.00 h do 12.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany
19. 05. 2004 od 13.00 h do 16.00 h Mestská knižnica mesta Piešťany

Odposluchy hier. Odborná a detská porota

Usporiadateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica