Slávnostný sprievod
/ atrakcia

05. 06. 2004 o 10.00 h Spoločenské centrum na Kúpeľnom ostrove
02. 06. 2007 o 10.30 h Spoločenské centrum na Kúpeľnom ostrove
Kolonádový most
07. 06. 2008 o 10.30 h Spoločenské centrum na Kúpeľnom ostrove
30. 05. 2009 o 10.30 h Spoločenské centrum na Kúpeľnom ostrove

Trasa: Spolocenské centrum na Kúpelnom ostrove, Kolonádový most, Sad A. Kmeta, smer k Domu umenia

Usporiadateľ: Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Newsletter
Detská knižnica