O najkrajšie okno a balkón v kúpeľnom meste Piešťany
/ iné, súťaž

Súťaž O najkrajšie okno a balkón v kúpeľnom meste je projekt s viac než desaťročnou tradíciou, ktorej cieľom je podpora estetizácie mesta. Súťaž každoročne v lete vyhlasuje Piešťanské informačné centrum v spolupráci s Mestskou knižnicou mesta Piešťany a zapojiť sa do nej môžu všetci obyvatelia mesta. Zo zozbieraných fotografií trojčlenná odborná porota vyberie tie, ktoré považuje za najkrajšie. Tri okná, resp. balkóny, na ktorých sa porota zhodne, sa stávajú víťazmi. Nesúťaží sa o poradie, všetci víťazi sa umiestnia na rovnocennom „prvom“ mieste. Ceny bývajú víťazom udeľované na slávnostnom vyhodnotení v priestoroch Piešťanského informačného centra, ktoré sa koná vždy začiatkom jesene. Účastníkov súťaže môže okrem vecných cien a diplomu motivovať aj zverejnenie výsledkov prostredníctvom lokálnych médií.

Usporiadateľ: Piešťanské informačné centrum - Pribinova

Newsletter
Detská knižnica