obrázok

Základná škola F. E. Scherera, Piešťany

Kategórie
inštitúcie, školy, školy základné

Adresa
Piešťany, Ulica F. E. Scherera 40
Piešťany
921 01 Piešťany

sekretariát, zborovňa,
Tel.: 033 / 772 58 36

Mgr. Podhradská Sidónia
Tel.: 033 / 774 40 49, 0911 328 121
E-mail: riaditelka@9zspn.sk

Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie,
Tel.: 033 / 774 34 23

Základná škola bola otvorená v školskom roku 1992/93.

- zameranie na vyučovanie cudzích jazykov: anglický, nemecký, francúzsky (už od 1. ročníka)
- po jednej triede s rozšíreným vyučovaním technickej výchovy so zameraním na prácu s počítačom v 5.- 8.ročníku
- dve školské športové strediská so zameraním na volejbal, softbal
- integrácia detí so špeciálno - pedagogickými potrebami
- v 5.- 8. ročníku po jednej špeciálnej triede

Školské stredisko záujmovej činnosti:
- dve počítačové učebne, internet, vyučovanie pomocou datavideoprojektoru
- dve telocvične, športový areál a tenisový kurt
- školský psychológ, asistent učiteľa
- školský klub detí

Kľúčové slová
školy, základné školy

Ukázať na mape

Newsletter
Detská knižnica