obrázok

Procházková Iva (1953)

Typ autority
Spisovateľka, scenáristka, autorka próz pre deti a mládež, dramatička

Životopis
Po maturite na Gymnáziu J. Nerudy z politických dôvodov nemohla pokračovať v štúdiu na vysokej škole. V roku 1983 emigrovala spolu s rodinou do Rakúska. Po návrate domov, v roku 1995, začala spolupracovať s vydavateľstvami Melantrich, Amulet, Albatros, Mladá Fronta a Arsci. Je autorkou prevažne detskej literatúry a literatúry pre mládež, obsahom ktorej je i problematika neúplnych rodín. Okrem toho píše divadelné hry a scenáre, istý čas pôsobila aj v Českej televízii. Za svoje práce získala niekoľko významných ocenení, domácich aj zahraničných: Magnesia Litera za knihu Myši patří do nebe (Česká republika, 2007), Cena Friedricha Gerstäckera za román Tanec trosečníků (SRN, 2007), Magnesia Litera za knihu Nazí (Česká republika, 2010), Cena Luchs za knihu Uzly a pomeranče (SRN, 2012) a Výročná cena Albatrosu (Česká republika 2013). Z diela: Venušin vrch (1977), Postavení mimo hru (1980), Pět minut pěd večeří (1992), atď.
Zdroj: http://www.spisovatele.cz
Zdroj: http://ivaprochazkova.com

Odkazy

Knihy (11)

Newsletter
Detská knižnica