obrázok

Čapek Karel (1890 - 1938)

Typ autority
Dramatik, spisovateľ, novinár, filozof, fotograf, autor kníh pre deti

Životopis
Vyštudoval Filozofickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe, štúdium zavŕšil doktorátom. Už počas vysokoškolských štúdií bola publikovaná seminárna práca Pragmatismus, čili Filozofie praktického života (1918). Pracoval ako vychovávateľ, knihovník, redaktor, bol prvým predsedom československého PEN-klubu. Pre svoje cestopisné fejtóny a prózy čerpal námety z častých ciest do zahraničia. Jeho tvorba bola ovplyvnená nadobudnutým filozofickým, estetickým a žurnalistickým vzdelaním.
Prvé dve diela napísal spolu s bratom Josefom (Zářivé hlubiny a jiné prózy – 1916, Krakonošova zahrada – 1917). Samostatná tvorba: Trapné povídky (1921), Továrna na Absolutno (1922), Italské listy (1923), Anglické listy (1924), Krakatit (1924), Povídky z jedné kapsy (1929), Povídky z druhé kapsy (1929), Válka s mloky (1936), Bílá nemoc (1937), atď. Dráma: RUR (1920), Věc Makropulos (1922), Adam Stvořitel (1927). Tvorba pre deti: Devatero pohádek (1932), Dášenka čili život štěněte (1933).

Odkazy

Knihy (43)

Newsletter
Detská knižnica