obrázok

Feldek Ľubomír (1936)

Typ autority
Básnik, prekladateľ, publicista, esejista, dramatik, autor literatúry pre deti a mládež

Životopis
Študoval na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave (slovenský jazyk a literatúra). Už počas štúdií pracoval ako redaktor vo vydavateľstve Mladé letá, odkiaľ bol nútený neskôr odísť. Následne pracoval v závodnom časopise v Nižnej na Orave. Neskôr pôsobil ako vedúci redaktor pôvodnej a prekladovej poézie a dramaturgom Poetického súboru Nová scéna v Bratislave. Debutoval v roku 1961 zbierkou poézie Jediný slaný domov. Nasledoval Kriedový kruh (1970), Paracelsus (1973), Dvaja okolo stola (1976), Poznámky na epos (1980). Tvorba pre deti: Hra pre tvoje modré oči, Zelené jelene, Modrá kniha rozprávok, Zelená kniha rozprávok, Čiernobiela kniha rozprávok, Detský meter, Päť rozprávkových hier. Okrem toho je autorom kníh: Žilinská kniha Ľubomíra Feldeka (Artis Omnis, 2011), Keď vládzeš ísť, aj keď musíš nadísť (Ikar, 2011), Porcelánový pavilón (Ikar, 2014), Na písme zostalo (Perfekt, 2012), Ťahák z dejín slovenskej literaúry (LIC, 2013), atď. Je významným prekladateľom diela Williama Shakespearea. Ocenenia: Krištáľové krídlo 2007, Cena Ivana Kraska za debut Jediný slaný domov (1961), titul Zaslúžilý umelec (1979).

Zdroj: http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/lubomir-feldek
Zdroj: http://www.osobnosti.sk/index.php?os=zivotopis&ID=20

Odkazy

Knihy (100)

Newsletter
Detská knižnica