obrázok

Verešpejová Alžbeta (1954)

Narodený
17. 11. 1954, Prešov

Typ autority
Spisovateľka

Životopis
Študovala na gymnáziu v Prešove, etnografiu a folkloristiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Od r. 1979 pôsobila ako lektorka dramaturgie, v r. 1995 – 97 a 2000 – 2002 dramaturgička v Divadle J. Záborského, medzitým 1997 – 2000 spisovateľka v slobodnom povolaní, od r. 2002 odborná pracovníčka literárneho oddelenia Krajského múzea v Prešove. Od r. 2003 pôsobí na Katedre estetiky a vied o umení Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity.
Venuje sa tvorbe literatúry pre deti, debutovala zbierkou zvieracích rozprávok Trio Kotkodák (1993), ďalšie rozprávkové knižky Šušlavá mušľa (1998), Maškrtné rozprávky pána Dobošíka a pani Krémešíkovej (2003), Neplechy školníčky Agneše (2007). Popri prozaickej tvorbe sa orientuje aj na oblasť detského činoherného i bábkového divadla, napísala hry Kráľovské papuče (1992), Ako baba Pačmaga ženícha hľadala (1993) a Beatles s A uprostred (s E. Gürtlerom a D. Hevierom, 2000), pre tanečné štúdio Soul divadelné texty Cirkusové blues (1999) a Uličné blues (2000), dramaticky upravuje vlastné i cudzie rozprávky (Pik, Pak, Pok, 1989; Lapaj, postrach dvora; Trio Kotkodák, obe 1996 a i.). Autorka príručky Dejiny filmu, televízie a rozhlasu 1 (2007).
(Zdroj: www.litcentrum.sk)

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica