Hviezdoslav Pavol Országh (1849 - 1921)

Typ autority
Básnik, dramatik, spisovateľ, prekladateľ, právnik

Životopis
Narodil sa 2. februára 1849 vo Vyšnom Kubíne v zemianskej rodine. Navštevoval ľudové školy vo Vyšnom Kubíne, v Jasenovej a napokon v Leštinách. Od roku 1862 bol žiakom gymnázia v maďarskom Miškolci a od roku 1865 v Kežmarku. V rokoch 1870 — 1872 študoval na právnickej akadémii v Prešove. V roku 1875 zložil advokátsku skúšku v Budapešti a následne si otvoril vlastnú advokátsku kanceláriu v Námestove. V roku 1902 sa vzdal advokátskej praxe a venoval sa už iba literárnej činnosti.

Prvé básne začal písať ako gymnaziálny študent po maďarsky, nemecky a neskôr pod pod vplyvom poézie Andreja Sládkoviča začal písať aj v slovenskom jazyku.
V roku 1868 vznikajú jeho prvé literárne diela vydané pod svojim umeleckým pseudonymom Jozef Zbranský, dráma Vzhledanie (ako príloha v časopise Sokol) a básnická zbierka Básnické prviesenky Jozefa Zbranského (venované A. Sládkovičovi). V roku 1877 Pavol Országh použije prvý krát pseudonym Hviezdoslav, konkrétne v básnickom nekrológu uverejnenom v periodiku Národné noviny po smrti Villiama Paulínyho-Tótha. Básnické meno malo byť výrazom toho, čo chcel vo svojej poézii oslavovať — hviezdny kozmos a jeho vzťah k človeku. V priebehu prvej svetovej vojny vzniká proti vojensky orientovaný lyrický cyklus 32 sonetov pod názvom Krvavé sonety (1914-1918).
V povojnovej Prvej česko-slovenskej republike pracoval ako člen výkonného výboru v Slovenskej národnej rade. Bohužiaľ, politického života si Hviezdoslav veľmi neužil. P. O. Hviezdoslav zomrel 8. novembra 1921 v Dolnom Kubíne, kde je aj pochovaný.

Odkazy

Knihy (40)

Newsletter
Detská knižnica