obrázok

Jarunková Klára (1922 - 2005)

Typ autority
Spisovateľka, publicistka, autorka kníh pre deti a mládež

Životopis
Klára Jarunková sa narodila 28. apríla 1922 v Červenej Skale. Po maturite na dievčenskom gymnáziu v Banskej Bystrici v roku 1940 učila dva roky na základnej škole. Potom odišla do Bratislavy, kde sa na mestskej radnici zamestnala ako úradníčka. Externe študovala filozofiu a slovenčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdium nedokončila. V rokoch 1953 – 1954 pracovala ako redaktorka literárnej redakcie Československého rozhlasu v Bratislave a od roku 1954 ako redaktorka satirického časopisu Roháč v Bratislave. Svoju prvú knihu, Hrdinský zápisník, uverejnila v roku 1960. Zomrela 11. júla 2005 v Bratislave.

Svojimi dielami Hrdinský zápisník, Jediná, Brat mlčanlivého Vlka, Pomstiteľ, Tulák, Tiché búrky, Čierny slnovrat získala trvalé miesto v dejinách modernej slovenskej literatúry. Jej diela vzbudili aj veľký medzinárodný ohlas, získala za ne významné literárne ceny (Čestná listina IBBY, Cena Bancarellino nationale Italiana a Nemecká cena za detskú literatúru za knihu Brat mlčanlivého Vlka, Zápis na čestnú listinu H. Ch. Andersena za knihu Tulák a ďalšie medzinárodné uznania).


VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA:
Próza pre deti a mládež: Hrdinský zápisník (1960, 2015), Deti Slnka (1962), Zlatá sieť (1963), Jediná (1963), O jazýčku, ktorý nechcel hovoriť (1964), Brat mlčanlivého Vlka (1967, 2014), Pomstiteľ (1968), Tulák (1973), O psovi, ktorý mal chlapca (1974, 2013), Tiché búrky (1977), O Tomášovi, ktorý sa nebál tmy (1978), Obrázky z ostrova (1979), Kde bolo, tam bolo (1980), O vtáčikovi, ktorý vedel tajomstvo (1983), O dievčatku, ktoré šlo hľadať rozprávku (1984), Dedko a vlk (1989), Nízka oblačnosť (1993)
Próza pre dospelých: Pár krokov po Brazílii (1972), Stretnutie s nezvestným (1978), Horehronský talizman (1978)
Súborné vydanie kníh pre deti: Rozprávky (1986)
Rozhlasová hra: Čierna hodinka plná divov a fantázie (1961)

CUDZOJAZYČNÉ VYDANIA:
Klára Jarunková je najprekladanejšou slovenskou autorkou literatúry pre deti. Jej knihy boli vydané v 39 jazykoch:

Brat mlčanlivého Vlka
Vydania v jazykoch: angličtina, bieloruština, bulharčina, čeština, dánčina, estónčina, fínčina, holandčina, chorvátčina, litovčina, maďarčina, nemčina, poľština, rumunčina, ruština, slovinčina, španielčina, taliančina

Jediná
Vydania v jazykoch: angličtina, bulharčina, čeština, dánčina, estónčina, holandčina, chorvátčina, lotyština, nemčina, poľština, rumunčina, ruština, slovinčina, španielčina, taliančina, ukrajinčina

Hrdinský zápisník
Vydania v jazykoch: bulharčina, čeština, estónčina, gruzínčina, kirgizština, maďarčina, nemčina, poľština, ruština, tadžičtina, ukrajinčina

O psovi, ktorý mal chlapca
Vydania v jazykoch: čeština, japončina, lužická srbčina, maďarčina, nemčina, poľština, ruština, slovinčina

Tulák
Vydania v jazykoch: čeština, estónčina, maďarčina, nemčina, taliančina, ukrajinčina

O jazýčku, ktorý nechcel hovoriť
Vydania v jazykoch: litovčina, maďarčina, nemčina, srbčina

Pomstiteľ
Vydania v jazykoch: fínčina, nemčina, poľština, ukrajinčina

Tiché búrky
Vydania v jazykoch: čeština, poľština, ruština, taliančina

O Tomášovi, ktorý sa nebál tmy
Vydania v jazykoch: čeština, ruština, slovinčina

O dievčatku, ktoré šlo hľadať rozprávku
Vydania v jazykoch: bulharčina, fínčina, nemčina

Odkazy

Knihy (28)

Newsletter
Detská knižnica