Regitko Miroslav (1965)

Typ autority
Ilustrátor, Ilustrátor, grafik, karikaturista

Životopis
Vyštudoval odbor voľná grafika a knižná ilustrácia u profesora Dušana Kállaya na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Ako ilustrátor pracoval v redakcii časopisu Ohník a od roku 1990 v časopise Fifík. Na svojom konte má okrem knižných ilustrácií aj ilustrácie k učebniciam základných škôl (učebnice prvouky, anglického jazyka, matematiky, prírodovedy, vlastivedy pre sluchovo postihnutých). Spolupracuje s hudobným vydavateľstvom A.L.I. ako tvorca ilustrácií k obalom obrázkových CD. Je autorom výtvarného návrhu pamätnej tabule na budove detského domu Bibiana v Bratislave. Ilustrátorsky sa podieľal na tvorbe knižiek obľúbených slovenských autorov pre deti a mládež, ako napríklad Gabriela Futtová (Brata musíš poslúchať!, Štyri kosti pre Flipra, Zmätené dvojičky zo slepej uličky, Začarovaná trieda, Očko špehúň), Roman Brat (O malom obrovi, Čuvi v pralese, Môj anjel sa vie biť), Ivona Březinová (Začarovaná trieda), Ladislav Hanniker (O rybách a iných vášňach). Okrem toho ilustroval knižky rozprávok Mári Ďuríčkovej, Hany Zelinovej, Františka Rojčeka, Márie Rázusovej-Martákovej, Ladislava Švihrana a Jacoba a Wilhelma Grimmovcov. Svoje práce vystavoval na výstavách doma i v zahraničí a získal za ne niekoľko ocenení, napríklad Najkrajšia kniha jari 2012 za knižku Druhé podanie (autor: Roman Brat), Zlatá rybka 2007 za knižku Môj anjel sa vie biť (autor: Roman Brat, Anketa detských čitateľov o najlepšiu detskú knihu roka) atď.
Najkrajšou detskou knihou jesene 2014 sa vďaka jeho ilustráciám stal preklad Petra Štilicha Bájky (Jean de La Fontaine). V roku 2016 ilustroval knihu G. Futovej O Bezvláske.

Odkazy

Knihy (59)

Ocenenia
Najkrajšia detská kniha jesene 2014
Najkrajšia kniha jari 2012
Newsletter
Detská knižnica