obrázok

Bajusová Oľga (1954)

Typ autority
Akademická maliarka, ilustrátorka

Životopis
Akademická maliarka Oľga Bajusová sa narodila 8. septembra 1954 v Liptovskom Mikuláši.
Od roku 2003 žila a tvorila v Spojených štátoch amerických. Zomrela 18.11.2012 v Buffalo,
NY, USA. V rokoch 1978 až 1984 študovala knižnú tvorbu v povestnom ateliéri profesora
Albína Brunovského na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Reprezentuje kvalitu slovenskej ilustrácie. Jej akvarelové, jemné, precízne realizované kresby sú dôkazom toho, že autorke bola blízka poetika detského sveta. Svojím charakterom sú jej práce určené pre menších čitateľov. Odchod autorky do USA a nakoniec aj jej definitívny odchod bol ťažko nahraditeľnou stratou najmä pre vydavateľstvá, ktoré sa na takúto produkciu zameriavajú. Venovala sa knižnej a časopiseckej ilustrácii (Včielka, Zornička, Slniečko) a sporadicky aj animovanému filmu. Výtvarný prejav Oľgy Bajusovej v knihách pre deti sa vyznačuje príťažlivou typológiou. Jej hrdinovia - rozprávkový strigôň, snehový mužík, vlkolak, snehuliak, mačka či pes sú sympatické postavy, s ktorými sa malý čitateľ rád stotožní a cez ilustráciu hravo a ľahko vnikne do literárneho obsahu knižky. Jej celostránkové ilustrácie sú priam miniatúrnymi krajinomaľbami plnými romantiky. V sérii kníh pre najmenších Čačky hračky (Krista Bendová), Hovorníček (Daniel Hevier), Zlatá hrkálka, Zlatá brána (Mária Ďuríčková), Nedočkavý prvák (Dana Podracká), Abeceda pre Barborku (Mária Števková) sa prihovára deťom spôsobom, ktorému deti rozumejú, lebo jej zvieratká, stromy, vtáky nie sú obrázkami z atlasu. Majú nehu, akú v prírodopisnej učebnici nenájdeme. Jej nápaditosť vynikla v knižke Päť prštekov na ruke, kde vyriešila okrem estetickej funkcie obrázkov aj ich kontext s poslaním knihy pre nepočujúce deti. Toto výnimočné dielo, prvé svojho druhu na Slovensku, bolo ocenené Cenou BIBIANY za najkrajšiu detskú knihu v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 1994. Za ilustrácie rozprávok v knihe Slncové dievčatko bola zapísaná na Čestnú listinu IBBY 1998. Za ilustračnú tvorbu pre deti získala v roku 1999 Cenu Ľudovíta Fullu.


Výberová bibliografia:
Sovia hora (D. Podracká, Mladé letá 1987), Strigôňove Vianoce (J. Balco, Mladé letá 1991), Čačky hračky (K. Bendová, Mladé letá 1958, Buvik 2003), Hovorníček (D. Hevier, Mladé letá 1992, Buvik 1997), Hovorníček/Hovorníček (D. Hevier, Slovart 2014, Praha), Päť prštekov na ruke (D. Hevier, J. Mistrík, M. Števková a L. Ubár, Buvik 1994 - vyšla aj v poľštine), Zlatá hrkálka (M. Ďuríčková, Buvik 1994, 1998, 2001, 2004, 2010, 2011), Slncové dievčatko (M. Ďuríčková, Buvik 1995, 1999, 2005, 2013), Abeceda pre Barborku/Abeceda pro Barborku (M. Števková, Buvik 1997), Zlatá brána (M. Ďuríčková, Mladé letá 1997), Rýmovačky (M. Števková, Buvik 1998 - vyšla aj v češtine), Mechúrik Koščúrik s kamarátmi (M. Rúfus, Buvik 1999), Rapotanky našej Hanky (M. Ďuríčková, Litera 2000), Daj ma, mamička, do školy (M. Števková, Buvik 2006), Básnička ti pomôže/Básnička ti pomůže (D. Hevier, Buvik 2011)

Odkazy

Knihy (20)

Newsletter
Detská knižnica