obrázok

Hronský Jozef Cíger (1896 - 1960)

Ďalšie mená
Jozef Cíger

Typ autority
Redaktor, vydavateľ, publicista, prozaik, autor literatúry pre mládež

Životopis
Študoval v Učiteľskom ústave v Leviciach. Bol vojakom v prvej svetovej vojne, po návrate z talianskeho frontu vykonával desaťročie učiteľské povolanie. V roku 1932 sa stal tajomníkom a v roku 1940 správcom Matice slovenskej v Martine. V zložitej situácii pre slovenskú kultúru sa aktívne zúčastňoval na tvorbe kultúrnych hodnôt, najmä zakladaním matičných časopisov a edícií lacného, ale umelecky hodnotného čítania pre slovenskú dedinu. Ako predseda Matice slovenskej priviedol túto vrcholnú národnú inštitúciu na nebývalý stupeň rozvoja a prosperity a naplno rozvinul jej vydavateľskú a výskumnú činnosť. Po skončení druhej svetovej vojny, z oprávnených obáv pred politickou perzekúciou, emigroval do cudziny. Cez Rakúsko a Taliansko odišiel do Argentíny, kde tvoril už len sporadicky. Zomrel v Lujáne 13. júla 1960. Po páde komunizmu bola jeho osobnosť občiansky, politicky i umelecky plne rehabilitovaná. Znova a v úplnosti začína vychádzať aj jeho literárne dielo.

Jozef Cíger Hronský bol významným matičným organizátorom a výrazne ovplyvnil edičnú činnosť na Slovensku. Jeho priorita bola výchova detského čitateľa k estetickému vkusu a láske k slovenskej literatúre, pričom tvorba pre deti a mládež sa prelínala. Osobitne významná je jeho esejistická a novelistická tvorba. Venoval sa aj dramatickým útvarom komediálneho žánru, úpravám ľudových rozprávok. V umeleckých a estetických princípoch jeho tvorby sú podnety a východiská pre nasledujúci vývin slovenskej prózy. Zaslúžil sa o vybudovanie tlačiarne Neografia (v Martine).

K vrcholovým dielam jeho tvorby patria romány Jozef Mak, Pisár Gráč, Andreas Búr Majster. Pre deti napísal nezabudnuteľné rozprávky Dubkáčik a Budkáčik, Smelý zajko v Afrike, Tri múdre kozliatka, Sokoliar Tomáš, Zlatovlasá sestra a mnohé iné.

Odkazy

Knihy (38)

Newsletter
Detská knižnica