obrázok

Březinová Ivona (1964)

Typ autority
Autor, Spisovateľka, autorka kníh pre deti a mládež, pedagogička

Životopis
Študovala na gymnáziu a Pedagogickej fakulte Univerzity J. E. Purkyně, odbor český jazyk - dejepis. Pracovala na Katedre bohemistiky ako asistentka a o rok neskôr získala doktorát pedagogických vied v odbore český jazyk a literatúra. Ako odborná asistentka pracovala na vysokej škole ešte niekoľko rokov a venovala sa českej literatúre 19. a začiatku 20. storočia, ako aj literatúre pre deti a mládež. V časopisoch a zborníkoch publikovala odborné články. Knižky pre deti jej vychádzali vo vydavateľstvách Albatros, Amulet, Autor, Axióma, Corona, Egmont, Fragment, Junior, Kma, Mladé letá, Petra, Príroda, SiD&NERo, Svoboda Servis a Viking. Poviedky uvádza v programoch Domino a Tu rádio na stanici Český rozhlas 2. Ako porotkyňa sa zúčastňuje detských literárnych súťaží. Vyučovala takisto tvorivé písanie na Súkromnom gymnáziu Josefa Škvoreckého. Od roku 1982 je členkou IBBY, od roku 1999 členkou Obce českých spisovatelů. Je autorkou množstva kníh pre deti, napríklad Řád sladkého sněhuláka (2019)., Útek Krišpína N. (2019)., Ňouma z Áčka (2018)., Natálčin andulák (2018)., Ťapka, kočka sťehovavá (2017):, Řvi potichu, brácho/Krič potichu, braček (2017)., Deník vodnice Puškvory (2016)., Lentilka pro dědu Edu (2012)/Lentilka pre dedka Edka (2015)., Nausika, dívka z Knossu (2015)., Danda má hlad (2014)., Adélka a zlobidýlko (2014).
zdroj: http://cs.wikipedia.org

Odkazy

Knihy (34)

Newsletter
Detská knižnica