Sliacky Ondrej (1941)

Typ autority
Spisovateľ, redaktor, šéfredaktor, vysokoškolský profesor

Životopis
Vyštudoval slovenský jazyk a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzite Komenského v Bratislave. Už počas svojho štúdia sa začal zaoberať dejinami slovenskej literatúry pre deti a mládež. Napísal a zostavil niekoľko významných prác (Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež, Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1945). Je autorom poviedkových kníh pre mládež so silným psychologickým akcentom (Altamira, Papraďový kvet, Krásna modrá mušľa). Prínosné sú najmä jeho adaptácie textov ľudovej slovesnosti (Zlatá panna, Turecká studnička, Povesti z medenej Bystrice a okolia, Najkrajšie slovenské povesti), biblických a antických príbehov. Napísal televízny scenár Ľudmilka, v ktorom vytvoril portrét spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej. Je autorom početných televíznych a rozhlasových hier pre deti a mládež, ale i pre dospelých. Pôsobí ako vysokoškolský profesor, je šéfredaktorom časopisu Slniečko i revue o umení pre deti a mládež Bibiana.

Odkazy

Knihy (64)

Newsletter
Detská knižnica