obrázok

Mgr. Šoltisová Pavla

Pôsobnosť
Bratislava

Typ autority
učiteľka na Škole úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru, vedúca oddelenia Propagačnej grafiky; ilustrátorka

Životopis
Odborné vzdelanie získala na SŠUP (dnes ŠÚV J.Vydru) v Bratislave (1976 - 1979) a Pedagogickej fakulte UK v Trnave - výtvarná pedagogika a slovenský jazyk a literatúra (1979 - 1984). Z jej významných aktivít vyberáme: samostatná výstava, Trnava (1986); Najkrajšia kniha Slovenska (2007). V roku 1996 získala ocenenie za Marketing pre SRN (Mníchov).
popri pedagogickej práci (vyučuje navrhovanie, písmo, výtvarnú prípravu a základy fotografie) sa venuje grafickému dizajnu, autorskej, editorskej a vydavateľskej činnosti. Ilustrovala niekoľko kníh.
S Mestskou knižnicou mesta Piešťany spolupracovala už pri IX. ročníku festivalu Zázračný oriešok, kde jej študenti vystavovali svoje práce na námet Dobšinského rozprávok. Na 34. ročníku Dní detskej knihy (2017) so svojimi študentmi ŠÚV J. Vydru pripravila výstavu Komiksy a knižné objekty.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica