Milčák Ján (1935)

Typ autority
Autor

Životopis
Dramatik, autor divadelných a rozhlasových hier

Po začiatkoch štúdií na Pedagogickej fakulte prešiel na Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pracoval ako lekár a neskôr i riaditeľ nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi. Ako začínajúci autor publikoval v Mladej tvorbe a ďalších literárnych periodikách. Jeho doménou sa neskôr stali rozhlasové a divadelné hry tak pre dospelých ako aj pre deti. Okrem toho je autorom mnohých rozprávok.

Z diela: Plátno (2007), Klietka (2005), Jonatán malý ako omrvinka (2014), Rozprávka o oslíkovi (2012), Trinásta komnata (2011), Obrov brat (2011), Vodník Kalambus a čertík Bubulo (2009), atď. Viaceré rozhlasové hry získali hlavné ceny na Festivale pôvodnej slovenskej rozhlasovej hry.

Odkazy

Knihy (13)

Newsletter
Detská knižnica