obrázok

Čisárik Peter (1958)

Typ autority
Maliar, ilustrátor, divadelný a scénický výtvarník, pedagóg

Životopis
Stredoškolské vzdelanie získal v odbore keramika a grafika na Strednej priemyselnej škole v Košiciach, na DAMU v Prahe vyštudoval scénografii a bábkarstvo. Svoj talent využil ako scénograf v košickom Bábkovom divadle. Niektoré projekty (Puk, Šťastný princ, Malá morská panna, Krajina zázračno) predstavovali v čase vzniku „malú revolúciu“ v ponímaní modernej imaginatívnej scénografi e. Najmä jeho spolupráca s Jánom Uličianskym výrazne pozdvihla úroveň tohto divadla. Peter Čisárik ilustroval niekoľko kníh Jána Uličianskeho (Snehuliacke ostrovy, Máme Emu, Veverička Veronka, Pán Prváčik, Čarovný chlapec), ale aj knižky iných autorov (Konor, Vkladná knižka rozprávok a básničiek, O Guľkovi Bombuľkovi). Je nevšedným ilustrátorským talentom, básnikom obrazu s osobitnou poetikou zakorenenou čisto v bábko-scénografickej praxi, v divadle. Za svoju tvorbu získal niekoľko prestížnych ocenení – Cenu Ľudovíta Fullu (1997), Certifi kát za nomináciu na Cenu H. Ch. Andersena (2004). V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach.

Odkazy

Knihy (14)

Newsletter
Detská knižnica