obrázok

Doc. Klementová Dada (1950)

Typ autority
Hudobná skladateľka, aranžérka, klaviristka, vokalistka, vysokoškolská pedagogička

Životopis
Absolventka Konzervatória v Brne - obor klavír. V rokoch 1971-75 korepetítorka baletu Janáčkovho divadla v Brne, 1975 - 93 na brnenskom Konzervatóriu (korepetície v balete a na hudebno-dramatickom oddelení), od roku 1991 spolupráca s ateliérom muzikálového herectva na DIFA JAMU - viachlasný spev, korepetície, herecko - vokálne interpretácie.
Aktívna koncertná činnosť: kapela Quakvarteto zameraná na vlastnú tvorbu a voľnú improvizáciu (CD: Quakvarteto - Průvany, Quakvarteto- Children's Songs by Chick Corea), spolupráca s HADivadlem (piesne Jiřího Bulisa, CD Hosté na zemi), vlastné tematické klubové programy zamerané na českú tvorbu, moderný šansón, piesne J.Suchého a J. Šlitra. Autorská tvorba: piesne, komorné skladby, hudba ku krátkym filmom, scénická hudba, (CD Sonety-Hamlet-Vyznání, Vznešené vášně, Sonety-Večer tříkrálový-Inspirace).
Od roku 1991 pracuje na Divadelnej fakulte JAMU v Brne (oddelenie muzikálového herectva). Jej hlavnou náplňou je ansámblový spev. Práce so študentmi venuje veľa energie, ale vidieť, že ju to napĺňa. Píše pre nich hudbu, upravuje zaujímavé skladby do viacerých hlasov.
Z jej diskografie je zaujímavé aj CD s knižkou Setkání/Stretnutie, kde sú nahraté zhudobnené básne Jana Skácela a Milana Rúfusa.
Hudba je neodmysliteľnou súčasťou rozhlasových rozprávok a preto aj hudobní hostia nesmú chýbať na rozprávkovom festivale. Už po tretíkrát počas svojej histórie sme na Zázračnom oriešku v Piešťanoch privítali poslucháčov Ateliéru muzikálového herectva Divadelnej fakulty JAMU v Brne pod vedením Dady Klementovej. Na IX. ročníku tohto festivalu v roku 2016 sa predstavili dvakrát, a to na vernisáži Obrázky kúzelné i hávedné v priestoroch Mestskej knižnice v Piešťanoch, a v Dome umenia v programe Literáti z naší čtvrti a Zlatá stuha 2015.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica