obrázok

PhDr. Fazekašová Magdaléna

Typ autority
vydavateľka

Životopis
Vydavateľka, redaktorka. Dvadsať rokov pracovala vo vydavateľstve Perfekt. Od roku 2011 vedie vlastné vydavateľstvo Trio Publishing, v ktorom sa sústreďuje na vydávanie diel pôvodných autorov detskej literatúry aj beletrie a literatúry faktu pre dospelých. Jej edícia Analfabeta Negramotná/Čítame s porozumením, ktorú pripravuje so známou literárnou vedkyňou Timoteou Vráblovou, pomáha učiteľom, výchovným pracovníkom, rodičom, knihovníkom, ale predovšetkým deťom vnímať čítaný text s porozumením. Viacero jej kníh získalo ocenenia v súťaži BIBIANY.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica