obrázok

Ing. Šípoš Ján (1924 - 1992)

Narodený
14. 05. 1924, Trenčianske Teplice

Dátum a miesto úmrtia
03. 04. 1992, Piešťany

Pôsobnosť
Piešťany

Typ autority
Ekonóm, publicista, popularizátor histórie mesta Piešťany, autor knihy Piešťany v premenách vekov.

Citácia
Piešťanské cintoríny. (Piešťany: Mestská knižnica, stredisko PIC, 2005.)

Životopis
Pôvodom nie Piešťanec, vzdelaním nie historik, už na začiatku šesťdesiatych rokov minulého storočia sa stal platným členom redakčnej rady Kúpeľného časopisu Piešťany, usilovne študoval archívny materiál a hojne publikoval. Posledná kniha: "Piešťany v premenách vekov" vyšla po jeho smrti. Hoci Piešťany, kde býval a pracoval ako graduovaný ekonóm v zodpovedných funkciách v kúpeľoch, boli pochopiteľne v centre jeho záujmu, v rámci svojich balneologických aktivít venoval pozornosť viacerým slovenským kúpeľom. Nezabudol pritom ani na svoje rodisko, čoho najvýrečnejším dokladom zostáva obsažná monografia Trenčianske Teplice (1989).

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica