obrázok

ThDr. Medek Milan (1927 - 2012)

Narodený
01. 11. 1927, Bojná

Dátum a miesto úmrtia
05. 01. 2012, Topoľčany

Pôsobnosť
Piešťany, Tesárske Mlyňany, Komjatice, Šaštín, Banská Štiavnica, Bratislava, Trnava, Topoľčany

Typ autority
Dekan rímskokatolíckeho farského úradu v Piešťanoch, čestný občan Piešťan.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 4.)

Životopis
Za kňaza bol vysvätený 29. júna 1951. Pôsobil ako kaplán v Tesárskych Mlyňanoch, Komjaticiach, Šaštíne a Banskej Štiavnici. Bol vicerektorom a neskôr prefektom Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave. Od roku 1964 do roku 1983 zastával funkciu administrátora farnosti v Piešťanoch a zaslúžil sa o rozvoj duchovného života v meste. V rokoch 1983 až 1990 bol riaditeľom Spolku svätého Vojtecha v Trnave. Po odchode do dôchodku odišiel do Topoľčian. Čestné občianstvo mesta Piešťany mu bolo udelené dňa 24.10.1997. Zomrel 5. januára 2012 v Topoľčanoch.

Newsletter
Detská knižnica