Doc. MUDr. Urbánek Tibor, CSc. (1923 - 2019)

obrázok

Narodený
01. 10. 1923, Budmerice

Dátum a miesto úmrtia
23. 04. 2019

Pôsobnosť
Piešťany

Typ autority
Popredný lekár - reumatológ, autor viacerých odborných článkov, nositeľ medzinárodných ocenení, člen vedeckých spoločností, pedagóg.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 29.)

Životopis
Tibor Urbánek sa narodil 1. októbra 1923 v Budmericiach. Gymnázium navštevoval v Malackách. Medicínu študoval na Lekárskej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave a na Karlovej univerzite v Prahe, kde roku 1948 promoval. Praxoval u MUDr. Š. Kollára a na internom oddelení v Piešťanoch. Roku 1951 nastúpil na reumatologické oddelenie do Trenčianskych Teplíc k prof. Siťajovi, s ktorým napokon pracoval 40 rokov. Venoval sa problematike alkaptonurie a ochronózy a svoje poznatky zhrnuli spolu so Siťajom a Červeňanským do prvej a doteraz ojedinelej monografie vo svetovom meradle. Bol spoluzakladeľom VÚRCH Piešťany, kde od 1. marca 1953 pracoval ako zástupca riaditeľa. Predmetom jeho výskumu sa stala epidemiológia reumatickej horúčky, reumatoidnej artritídy a ankylozujúcej spondylitídy. Svoje výsledky predniesol na XV. kongrese ILAR roku 1981 v Paríži, kde získal cenu AFLAR - Francúzskej spoločnosti pre boj proti reumatickým chorobám. Bol členom stáleho výboru pre epidemiológiu EULAR, podpredsedom Slovenskej reumatologickej spoločnosti, ako aj členom i čestným členom Federálneho výboru československej reumatologickej spoločnosti. Bol členom francúzskej vedeckej spoločnosti COBRA, bol vyznamenaný Medailou J. E. Purkyně, autor vyše 160 prác v domácich i zahraničných periodikách, spoluautor knižných publikácií a učebných textov. Inicioval výstavbu novej budovy VÚRCH v Piešťanoch. Bol šéfredaktorom časopisu Rheumatologia.
Okrem jeho lekárskej a výskumnej práce treba vyzdvihnúť aj jeho odvahu v boji proti fašizmu počas 2. svetovej vojny. Zúčastnil sa SNP v Banskej Bystrici ako zdravotník vo vojenskej nemocnici. Tam pôsobil od začiatku povstania až do jeho potlačenia do ilegality. Zachraňoval životy vojakov a partizánov bojujúcich proti fašizmu. Bol zakladajúcim členom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.
Zomrel 23. apríla 2019.

Odkazy

Ocenenia
Cena mesta Piešťany
Cena predsedu TTSK
Medaila J. E. Purkyně
Newsletter
Detská knižnica