obrázok

Winter Ľudovít (1870 - 1968)

Narodený
01. 11. 1870, Ipeľské Šahy

Dátum a miesto úmrtia
15. 09. 1968, Piešťany

Pôsobnosť
Piešťany

Typ autority
Budovateľ piešťanských kúpeľov a zakladateľ ich prosperity a slávy, čestný občan Piešťan.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 4.)
http://www.sme.sk/c/2031302/Sudy-o-barlolamaca.html

Životopis
Do Piešťan prišiel roku 1890, kde mala ich rodinná firma v generálnom prenájme kúpele.. Na kúpeľnom ostrove ostrove dal vybudovať luxusný secesný hotel Thermia Palace, na ktorý napojil kúpele Irma. Ľudovít Winter vedel, že len dobrá reklama priláka viac kúpeľných pacientov do kúpeľov, ktorých veľmi potreboval, pretože firma bola zadlžená veľkými investíciami. Dokonalý plagát, najmodernejší prostriedok masovej reklamy, je to, čo potreboval. Jeden z najstarších plagátov piešťanských kúpeľov z konca 19. storočia je od maliara Paola Carmosina. Na ňom je poloakt mládenca, ktorý akoby nevdojak púšťal barle, upútaný a nadšený čímsi v diaľke. Hore je nápis v maďarskom jazyku a vpravo dole mapka, na ktorej sa spájajú cesty z hlavných miest Európy v Piešťanoch. Má veľké zásluhy aj o rozvoj samotného mesta. Ľudovít Winter zasvätil päťdesiat rokov svojho života prosperite kúpeľov. Ako životné krédo si vytýčil získať Piešťanom svetové meno. Podarilo sa mu to. Nikdy sa tejto myšlienke nespreneveril, ani v časoch najväčšieho utrpenia. Zmieril sa so stratou rodinných kúpeľov, pretrpel koncentračné tábory, do konca života znášal ústrky totalitného režimu, no oddanosť k piešťanským kúpeľom si zachoval až do smrti. Dnes má na liečebnom dome Zelený strom pamätnú tabuľu a jeho meno nesie hlavná ulica. Ministerstvo školstva SR v r. 1998 prepožičalo Hotelovej akadémii čestný názov Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch. V r. 2002 Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany rozhodlo Ľudovítovi Winterovi udeliť titul Čestný občan mesta Piešťany in memoriam. O živote a práci Ľudovíta Wintera v Piešťanoch natočil polohraný dokument Dušan Trančík pod názvom Optimista (2008).

Odkazy

Ocenenia
Čestný občan mesta Piešťany in memoriam
Newsletter
Detská knižnica