obrázok

Prof. Suchoň Eugen (1908 - 1993)

Narodený
25. 09. 1908, Pezinok

Dátum a miesto úmrtia
05. 08. 1993, Bratislava

Pôsobnosť
Bratislava, Piešťany

Typ autority
Skladateľ, Popredný pedagóg, vynikajúci slovenský skladateľ vážnej hudby, čestný občan Piešťan.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 2.)
Storočnica Eugena Suchoňa (Revue Piešťany, jeseň 2008. Vydavateľ Mesto Piešťany. Autor článku: Kornel Duffek, str. 26 - 28.)

Životopis
Významný skladateľ vážnej hudby, popredný pedagóg. Ako jeden z prvých slovenských skladateľov prenikol na zahraničné koncertné pódiá a operné scény. Svojimi hudobnými skladbami sa stal známym po celom svete. Vytvoril okolo 100 hudobných diel, z ktorých najväčšie uznanie získali opery Krútňava a Svätopluk. Položil základy modernej slovenskej hudby, je tvorcom prvej slovenskej národnej opery.
V Piešťanoch krátky čas aj býval a práve tu vytvoril prvé náčrty opery Krútňava. Profesor Suchoň bol dlhoročným predsedom festivalového výboru Piešťanského festivalu. Ako hlboký prejav uznania za jeho prínos pre kultúrny rozvoj mu mesto Piešťany 30. júla 1968 udelilo čestné občianstvo. Zásluhou majstra Suchoňa bol v Piešťanoch vybudovaný aj Domu umenia. Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany na návrh názvoslovnej komisie schválilo pomenovanie ulice v centre Piešťan menom skladateľa ako prejav vďačnosti za všetko, čo urobil na povznesenie kultúrneho života nášho mesta.
V roku 2006 na budove nachádzajúcej sa na rohu Suchoňovej ulice bol odhalený tomuto umelcovi pamätník, autorom ktorého je akademický sochár Roman Hrčka.

Odkazy

Ocenenia
Čestný občan mesta Piešťany
Národný umelec
Newsletter
Detská knižnica