obrázok

PhDr. Haring Vojtech, PhD. (1942 - 2014)

Ďalšie mená
Vojto Haring

Narodený
01. 10. 1942, Piešťany

Dátum a miesto úmrtia
03. 01. 2014, Piešťany

Pôsobnosť
Piešťany, Trnava

Typ autority
Výtvarník, karikaturista, divadelník, klinický psychológ, vysokoškolský pedagóg, člen Spolku slovenských spisovateľov.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 12.)
D. Moretová – Opustil nás humorista a psychológ Vojto Haring. (Revue Piešťany, jar 2014, str. 16)

Životopis
Vojtech Haring sa narodil 1. októbra 1942 v Piešťanoch. Po absolvovaní dvoch semestrov na Strojníckej fakulte SVŠT v Bratislave prešiel na FF UK v Bratislave, kde atestoval z klinickej psychológie. Tri desaťročia pracoval v zdravotníctve. Podieľal sa na založení piešťanskej Okresnej pedagogicko - psychologickej poradne a stal sa jej prvým riaditeľom (1. 6. 2000). Externe vyučoval na Strednej zdravotníckej škole v Trnave, neskôr bol pedagógom na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Tu koncipoval predmet "Teória konfliktov", ku ktorému vypracoval vlastné učebné texty.
V polovici 90. rokov bol spoluzakladateľom divadelného ochotníckeho súboru Ivana Stodolu a členom Výtvarného klubu pri Mestskom kultúrnom stredisku v Piešťanoch. Svoje drobné literárne útvary začal publikovať od r. 1961, najprv v Mladej tvorbe, neskôr pribudol týždenník Roháč. Jeho krátke humorné útvary sme počúvali v rozhlasových zábavníkoch, rozhlasových hrách a čítali v rôznych periodikách. Spolupracoval na tvorbe rozhlasovej humoristickej relácie Variácie. Vydal viaceré zbierky epigramov (Epigramy, Literárne poklesky s výtvarnými zábleskami). Publikoval aj v slovenských denníkoch, bol členom viacerých komisií (napr. Trnavská paleta, Novomestský osteň, Fraštacký tŕň). Humor a výtvarné umenie ho stále sprevádzali. Patril k známemu „Považskému štvorlístku“ karikaturistov a bol členom Spolku slovenských spisovateľov. Niekoľko rokov viedol Klub piešťanských výtvarníkov pri MsKS. Bol dlhoročným členom redakčnej rady časopisu Revue Piešťany, kurátorom viacerých výstav. Je autorom divadelnej hry Lysistrata po slovensky, ktorú naštudoval piešťanský ochotnícky divadelný súbor pri MsKS a v ktorom si autor aj sám zahral. Za túto hru Vojto Haring získal 1. miesto v súťaži na prehliadke ochotníckych divadelných súborov v Hlohovci.
V r. 1998 získal Cenu primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti kultúry v meste Piešťany - Kultúrna osobnosť roka. Pri príležitosti jeho životného jubilea mu primátor Remo Cicutto udelil pamätnú plaketu primátora. Zomrel 3. januára 2014.

Odkazy

Ocenenia
Cena primátora mesta Piešťany
Newsletter
Detská knižnica