obrázok

Prof. MUDr. Lenoch František, DrSc. (1898 - 1970)

Narodený
17. 02. 1898, Praha

Dátum a miesto úmrtia
24. 09. 1970, Praha

Pôsobnosť
Praha

Typ autority
Zakladateľ odboru reumatológie v Československu, bývalý riaditeľ Výskumného ústavu reumatických chorôb v Prahe, vedec, vysokoškolský pedagóg, čestný občan Piešťan.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany : ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 3)

Životopis
V r. 1923 vyštudoval Lekársku fakultu na Karlovej univerzite v Prahe. V r. 1925 – 1929 pracoval ako asistent Balneologického ústavu v Prahe. Potom sa stal vedúcim lekárom ústavu pre fyzikálnu liečbu v Trenčianskych Tepliciach a absolvoval študijné cesty v Nemecku a Francúzsku. V r. 1934 bol habilitovaný v odbore balneológia. V období druhej svetovej vojny pôsobil ako asistent 1. internej kliniky a ako kúpeľný lekár v kúpeľoch Bohdaneč. Po vojne sa stal primárom reumatologického oddelenia Thomayerovej nemocnice. V r. 1946 bol menovaný za mimoriadneho profesora Karlovej univerzity. Od r. 1948 bol prednostom Balneologického a fyziatrického ústavu v Prahe, od r. 1952, kedy inicioval vznik Výskumného ústavu reumatických chorôb, sa stal aj jeho prvým riaditeľom. Bol propagátorom myšlienky založenia takéhoto ústavu aj v Piešťanoch. V r. 1969 bol menovaný za riadneho profesora Karlovej univerzity. Patrí k zakladateľom Európskej ligy proti reumatizmu (EULAR) a dokonca bol aj jej prezidentom. Získal podporu pre organizáciu medzinárodného reumatologického kongresu v Československu v roku 1969, ktorého dve sympóziá sa konali v Piešťanoch. Kongres mal pre Piešťany veľký vedecký, ale aj propagačný prínos. Pri príležitosti XII. Medzinárodného reumatologického kongresu v Piešťanoch mu bolo dňa 13. 10. 1969 udelené čestné občianstvo Piešťan. Profesor Lenoch publikoval počas svojho života u nás i v zahraničí 260 odborných prác, vrátane učebnice Fyziatrie, balneológie a klimatológie. Je autorom latinského názvoslovia reumatických chorôb, vytvoril koncepciu odboru reumatológie. Vychoval mnoho odborníkov. Na jeho počesť bola v roku 2007 pomenovaná ulica pred pražským Reumatologickým ústavom menom Profesora Lenocha. Je pochovaný na Nuselskom cintoríne v Prahe.

Ocenenia
Čestný občan mesta Piešťany
Medaila J. E. Purkyně
Rad práce
Newsletter
Detská knižnica