obrázok

Prof. MUDr. Svartz Nanna (1890 - 1986)

Narodený
25. 07. 1890, Štokholm

Dátum a miesto úmrtia
04. 04. 1986, Štokholm

Pôsobnosť
Štokholm

Typ autority
Lekárka - reumatologička, autorka viacerých vedeckých prác, popredná švédska vedecká pracovníčka, prvá profesorka v tejto krajine.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 3.)

Životopis

Švédska lekárka, vedecká pracovníčka. Doktorát z medicíny získala v roku 1927. V roku 1937 bola menovaná za profesorku vnútorného lekárstva. Stala sa tak prvou profesorkou - ženou vo Švédsku. Iniciovala zriadenie Výskumného ústavu reumatologického kráľa Gustáva V. v Štokholme, ktorý potom viedla v rokoch 1948 - 1960. Bola čestnou členkou 35 lekárskych spoločností. Publikovala vyše 400 vedeckých prác. Ako všeobecne rešpektovaná autorita pracovala v komisii pre výber laureátov Nobelovej ceny za medicínu. Vo Švédsku sa od roku 1999 každoročne udeľuje Cena Nanny Svartz vo výške 50 000 švédskych korún najúspešnejším reumatológom.
Dekrét o udelení čestného občianstva prevzala dňa 13. 10. 1969 pri príležitosti XII. medzinárodného reumatologického kongresu v Piešťanoch, ktorého odborné sympóziá mali veľký vedecko-výskumný prínos a znamenali medzinárodné zviditeľnenie Piešťan.

Ocenenia
Čestný občan mesta Piešťany
Newsletter
Detská knižnica