obrázok

Vender Carlo (1927 - 2019)

Narodený
16. 04. 1927, Trent

Dátum a miesto úmrtia
08. 09. 2019

Pôsobnosť
Parma

Typ autority
Taliansky podnikateľ so zdravotníckou technikou z Parmy, podporovateľ umenia v Piešťanoch a na Slovensku, čestný občan Piešťan.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 4.)

Životopis
Taliansky podnikateľ so zdravotníckou technikou z Parmy, ktorý sa zaslúžil o rozvoj taliansko - slovenských vzťahov. Minister kultúry Ivan Hudec mu udelil cenu Bjönsterne Björnsona za podporu, rozvoj a propagáciu slovenskej kultúry v Taliansku. Je zakladateľom a čestným členom Československo - talianskej spoločnosti, po vzniku Slovenska Slovensko - talianskej spoločnosti. Bol podporovateľom slovenskej opery, piešťanského speváckeho súboru Coro Laudamus, piešťanského gymnázia a ZUŠ, ktorým sprostredkováva turné v regióne Parmy. V Piešťanoch sa liečil už vyše 100 - krát. K tomuto číslu treba pripočítať ďalšie krátkodobé pobyty, ktorých je už okolo 130. Do Piešťan prišiel prvý raz v roku 1981, keď mu odporučil MUDr. Antonín Rezek, viceprezident vtedajších československých kúpeľov. Taliansko vďaka Carlovi Venderovi navštívilo niekoľko slovenských hudobných súborov a škôl. Boli medzi nimi súbory Kelčovan, Prešovčatá, Sliačanček, ďalej žiaci z umeleckých škôl z Trnavy, Levoče a Piešťan. Vďaka nemu nadviazali úzke kontakty už spomenutý súbor Coro Laudamus z Piešťan a Coro Maddalene z Trentina, ktorého čestným členom je Carlo Vender. Carlo miloval operu a Verdiho, osobne sa poznal s viacerými slovenskými opernými sólistami, aj s bratmi Dvorskými. Thermia Palace tak zažila spolu s Carlom niekoľko pekných stretnutí. Napríklad na oslavu jeho jubilejného 100. pobytu v tomto hoteli prišli hostia a priatelia z Talianska, Slovenska a Českej republiky. Medzi nimi bol aj bývalý veľvyslanec Českej republiky v Taliansku a predseda Česko - Slovensko - Talianskej spoločnosti (ktorú založil práve Carlo Vender), JUDr. Bohumil Verner s manželkou z Prahy.

Ocenenia
Čestný občan mesta Piešťany
Newsletter
Detská knižnica