obrázok

Prof. PhDr. JUDr. Hodža Milan (1878 - 1944)

Narodený
01. 02. 1878, Sučany

Dátum a miesto úmrtia
27. 06. 1944, Clearwater

Pôsobnosť
Spojené štáty americké, Francúzsko, Československo, Rakúsko - Uhorsko

Typ autority
Politik, predseda vlády ČSR, čestný občan Piešťan.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004 (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 2)
Kronika mesta Piešťany, 1. zväzok.

Životopis
Jeden z najrozhľadenejších slovenských politikov medzivojnového obdobia. Vyštudoval právo a filozofiu. Ovládal sedem jazykov. Vynikal v žurnalistike i politike. Založil Slovenský týždenník, neskôr Slovenský denník. Bol poslancom Uhorského snemu (od r. 1905). Prispel k spísaniu Martinskej deklarácie (1918), ktorá presadzovala spojenie Čiech a Slovenska do jedného štátu. Po vzniku ČSR viedol viaceré ministerstvá. V rokoch 1935 – 1938 bol predsedom vlády ČSR. Podľa Kroniky mesta Piešťany začiatkom septembra 1936 Dr. Hodža navštívil Piešťany. Na jeseň 1938 sa usadil vo Francúzsku. Tam v novembri 1939 vznikla Slovenská národná rada (ako orgán slovenského zahraničného odboja), jej predsedom sa stal práve Hodža. Od roku 1941 žil v USA, kde propagoval svoj projekt Zväzu stredoeurópskych národov. Zomrel 27. júna 1944. Pochovaný bol na českom cintoríne v Chicagu. V roku 2002 jeho telesné pozostatky boli z USA prenesené na Slovensko a uložené na Národnom cintoríne v Martine.
Dr. Milan Hodža je nositeľom najvyšších štátnych vyznamenaní Francúzska (veľkodôstojnícky kríž Légion d'honneur), Poľska, Talianska (Veľkokríž Radu tal. koruny), Juhoslávie a Rumunska (veľkokríž Radu rumunskej koruny).
Čestné občianstvo mesta Piešťany mu bolo udelené dňa 31. 1. 1938 pri príležitosti životného jubilea - 60. narodenín. „Obecné zastupiteľstvo obce Piešťan vo svojom zasadnutí 31. januára 1938 pod číslom usn. 1/1938 udeľuje min. predsedovi Dr. Milanovi Hodžovi z príležitosti jeho 60. narodenín čestné občianstvo obce Piešťany,“ uvádza sa v Kronike Piešťan, 1. zväzok.

(Na fotografii je Milan Hodža na letisku v Piešťanoch. Foto: D. Kostková - Kačková)

Odkazy

Ocenenia
Čestný občan mesta Piešťany
Newsletter
Detská knižnica