obrázok

MUDr. Schmidt Ladislav (1889 - 1975)

Narodený
31. 01. 1889, Dunapataj

Dátum a miesto úmrtia
Londýn

Pôsobnosť
Piešťany, Budapešť, Praha

Typ autority
Lekár – reumatológ, publicista, autor monografie o kúpeľoch, spoluzakladateľ Svetovej ligy proti reumatizmu.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 24.)
Kúpeľní lekári v Piešťanoch (Pohľad do histórie). Bibliotheca Pescana II. (Piešťany: Balneologické kúpele, 2003, s. 54 - 66.)

Životopis
Jedným z prvých lekárov, ktorí sa usadili v Piešťanoch po skončení prvej svetovej vojny v Piešťanoch, bol MUDr. Ladislav Schmidt. Prišiel v roku 1918, bol jedným z pionierov, ktorí položili základy Medzinárodnej ligy proti reumatizmu. Maturoval roku 1907 na gymnáziu v Nagykörösi, titul ,"doktor všeobecného lekárstva" získal roku 1912 na Maďarskej kráľovskej univerzite v Budapešti a roku 1925 na pražskej nemeckej univerzite. Bol vzdelaným lingvistom, ovládal 8 jazykov. Počas prvej svetovej vojny bol šéflekár útvaru, získal hodnosť nadporučíka a dostal aj vyznamenania. V septembri 1919 sa dr. Schmidt oženil s Dorotou - dcérou MUDr. Eduarda Weisza, ktorý bol majiteľom sanatória Luxor v Piešťanoch a dr. Schmidt sa k nemu pripojil ako partner. Manželka mu však roku 1929 náhle zomrela na akútne krvácanie. Dr. Ladislav Schmidt sa po 5 rokoch ako 45 - ročný znovu oženil. Jeho novou životnou partnerkou bola mladá, údajne veľmi pekná dáma zo šľachtickej rodiny z Koplotoviec, Fella von Frideczky de Kaplath et Csenede. Sobášil ich v januári 1934 v rímskokatolíckom kostole v Piešťanoch vdp. Šindelár, v októbri toho istého roku sa im narodil syn Laci. Dr. Schmidt si uvedomoval, aké dôležité sú pre Piešťany zahraničné kontakty a s týmto účelom vstúpil do Medzinárodnej spoločnosti pre lekársku hydrológiu - International Society of Medical Hydrology. Stal sa zakladajúcim členom Výboru pre reumatizmus (Commitee on Rheumatizmus) v rámci Medzinárodnej spoločnosti pre lekársku hydrológiu v roku 1926. Z historického hľadiska je významné, že Medzinárodná liga proti reumatizmu, ktorá vznikla v roku 1927 z výboru pre reumatizmus ako organizačne samostatná ustanovizeň, uvádza ako prvé miesto svojich podujatí práve Piešťany. Vynikal aj ako publicista - roku 1924 vo Viedni vydal monografiu o piešťanských kúpeľoch, ich prameňoch a význame, roku 1931 vyšlo jej druhé vydanie na 97 stranách. Z prehľadu niekoľko desiatok zachovaných štúdii a článkov uverejnených v prestížnych časopisoch je zjavné, že dr. Schmidt patril medzi najaktívnejších piešťanských lekárov. Pracoval v sanatóriu Luxor, ktoré zriadil jeho svokor dr. E. Weisz. Od konca 20. rokov 20. storočia bolo známe pod názvom Spezial Sanatorium Dr. L. Schmidt - Dr. Ed. Weisz. Ide o budovu, ktorá tvorí severnú časť objektov terajšej piešťanskej nemocnice. Toto sanatórium bolo na svoju dobu luxusne a moderne vybavené. Jeho kniha návštev sa doslova hemží hosťami z celého sveta od USA cez európske štáty - Anglicko, Holandsko, Nemecko, Švédsko, Švajčiarsko, Rakúsko, Taliansko, Maďarsko, Rumunsko, Turecko, Grécko - až po Indiu a Zanzibar. Z hľadiska histórie hudobného života v Piešťanoch je najcennejšou pamiatkou v knihe návštev v rodine Schmidtových program koncertu z 15. 8. 1935. Posledný raz sa vrátil do Piešťan v lete 1947. Pracoval takmer do konca svojho plodného života a skonal v apríli 1975 ako 86 - ročný.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica