obrázok

MUDr. Vereš Pavol (1878 - 1958)

Narodený
04. 05. 1878, Piešťany

Dátum a miesto úmrtia
03. 05. 1958, Piešťany

Pôsobnosť
Piešťany, Rusko, Anglicko, Spojené štáty americké

Typ autority
Popredný kúpeľný lekár, publicista, nositeľ viacerých zahraničných ocenení.

Citácia
Osobnosti mesta Piešťany 2. 2004. (Piešťany: ProPolis, Mestská knižnica, 2004, s. 30.)

Životopis
Vynikajúci piešťanský lekár. Gymnázium absolvoval v Trnave, medicínu v Budapešti, kde roku 1901 promoval s vyznamenaním. Získal štipendium na prestížnu chirurgickú kliniku na parížskej Sorbonne na dobu troch rokov. Po smrti otca v roku 1904 sa vrátil do Piešťan a pôsobil tu ako kúpeľný lekár. Publikoval do Budapeštianskych chirurgických listov. Tri roky pracoval ako lekár pre anglickú plavebnú spoločnosť Cunard Line, na trase Liverpool - New York a späť. Ovládal päť svetových jazykov. Roku 1914 zajatý na ruskom fronte, vykonával funkciu chirurga v meste Čita pri Bajkalskom jazere. Roku 1917 sa po úteku vrátil do Piešťan. Dňa 26. 10. 1918 sa oženil s Ruženou Winterovou (17. 3. 1899 - 19. 5. 1927), po ktorej bol pomenovaný tunajší mlyn v roku 1917. Prednáškové turné na žiadosť Ľudovíta Wintera organizoval v Anglicku. Mal početnú zahraničnú klientelu a bol vyznamenaný viacerými zahraničnými oceneniami, napr. bulharským cárom Ferdinandom Coburgom v roku 1912, záslužným krížom kniežaťa z Waldecku a Pyrmontu atď. V Piešťanoch mu patrili dva objekty - Villa Vereš, dnes Beethovenova 14 a penzión Vereš, Winterova 21. Je pochovaný na cintoríne na Bratislavskej ceste.
V Balneologickom spravodaji z r. 1998 uverejnil syn dr. Vereša článok „Moje spomienky na otca MUDr. Pavla Vereša 1878 – 1958“.

Odkazy

Newsletter
Detská knižnica