Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


ak. mal. Paulovič Emil (1922 - 2004)

obrázok

Narodený
07. 03. 1922, Leopoldov

Dátum a miesto úmrtia
29. 03. 2004, Piešťany

Pôsobnosť
Trnava, Piešťany

Životopis
Akademický maliar Emil Paulovič sa narodil v Leopoldove 7. marca 1922. Vyštudoval maľbu na výtvarnom oddelení Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave u Martina Benku, Gustáva Mallého, Jána Mudrocha a Maxa Schurmanna (1940 – 45). Úzky vzťah mal i k sochárovi Jánovi Koniarkovi, najmä v poslednom období jeho života, keď sa obaja stretli v Trnave.
Do slovenského umeleckého života vstúpil tento maliar na kolektívnej výstave v Bratislave pod názvom Najmladší slovenskí výtvarníci. Po vojne v roku 1946 vystavoval spolu so Štefanom Cpinom.
K divadlu mal blízko už od mladosti, ešte počas štúdia na vysokej škole navrhoval scény pre Divadelný ochotnícky krúžok v Leopoldove (1940 – 45) a pre Akademické divadlo v Trnave (1943 – 45). Emil Paulovič sa po štúdiách etabloval ako scénický a kostýmový výtvarník, ba dokonca aj ako herec. Najskôr pôsobil v Banskej Bystrici (1946 – 49), potom vo Zvolene (1949 – 60), Martine (1953 – 57) a napokon v Krajovom divadle v Trnave (1960 – 65). Ešte pôsobil v mládežníckom súbore Vysokoškolák pri Stálej scéne v Trnave (1965 – 1970).
V Trnave sa okolo roku 1960 začala formovať výtvarná skupina (Ambrušová, Balogh, Čech, Bartek, Dóka, Hučko, Jurča, Tekel), ku ktorej sa zaradil svojou maliarskou tvorbou. Po roku 1970 postupne prestal s divadelnou tvorbou a viac pôsobil ako slobodný umelec – maliar. Venoval sa najmä krajinomaľbe, zátišiam s kvetinami a portrétom. V 80. rokoch vystavoval svoju tvorbu v slede niekoľkých autorských výstav najmä v Trnave a na okolí. Veľkou retrospektívou bola výstava k jubileu (60) v roku 1982 v Západoslovenskom múzeu v Trnave. Tematika rodného kraja a koreňov rezonuje na samostatných výstavách koncom 80. a začiatkom 90. rokov najmä v Piešťanoch, Leopoldove a Hlohovci (Moja domovina, Cesty a návraty, Obrazy domova, Naše korene).
Emil Paulovič sa začiatkom 80. rokov presťahoval z Trnavy do Piešťan, kde žil a tvoril až do smrti v roku 2004. V jeho rodnom Leopoldove mu vytvorili malú galériu z tvorby. Pri príležitosti 90. výročie od jeho narodenia v Západoslovenskom múzeu v Trnave pripravili malú výstavu jeho diel zo zbierok múzea a súkromnej zbierky za pomoci jeho dcéry Marcely Zuzany Hujsiovej (Pavlovičovej).

Odkazy