Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Zázračný oriešok 2001

Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe

Číslo ročníka
I. ročník

Typ podujatia
festival, významné podujatie

Dátum, čas a miesto konania
13. 07. 2001 - 15. 07. 2001 | Mestská knižnica mesta Piešťany

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Magická a hypnotická sila čítaného slova, koncentrované vnímanie ľudského hlasu, počúvanie, ktoré vťahuje do sveta predstáv. To bolo obsahom a témou 1. festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok s výrečným podtitulom Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe, ktorý sa konal v Piešťanoch pri príležitosti 75. výročia založenia Slovenského rozhlasu. Festival Zázračný oriešok si vypožičal názov z rozprávky o Popoluške. Organizátori chceli takto iste aj zámerne upozorniť na postavenie rozhlasu v dnešnom previzualizovanom svete, pričom Popoluška nebola len tak hocikto. No isté je, že ak chcela uspieť, musela byť veľmi trpezlivá. Trpezlivosť, ale aj fantázia prinášajú potom zázračné oriešky plné magických slov, zvukov, hudby, predpoklad bujnej a farbistej fantázie, ktorá sa rinie z rozhlasu, ešte viac bujnie v detských hlavách a uchováva sa nielen na páskach a CD, ale aj, a najmä, v knižkách...