Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


obrázok

Lúčnica v novom rytme
/ hudobno-zábavný program

30. 11. 2006 o 19.30 h Spoločenské centrum na Kúpeľnom ostrove

Spevácky zbor Lúčnica, vstupné 200,- Sk.

Usporiadateľ: Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s.