Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


obrázok

Ekologický pohľad na Piešťany a okolie
/ prednáška

27. 11. 2006 o 14.15 h Kultúrno spoločenské centrum Fontána

Prednáška pre žiakov

Usporiadateľ: Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany