Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Pešia zóna Piešťany - II. etapa

Typ podujatia
výstava, pre seniorov

Dátum, čas a miesto konania
01. 11. 2006 - 15. 11. 2006 | Piešťanské informačné centrum - Pribinova
20. 11. 2006 - 30. 11. 2006 | Mestská knižnica mesta Piešťany

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Prezentácia víťazného návrhu v kategórii EXTERIÉR v súťaži Cena za architektúru CE•ZA•R, za rok 2006 vyhlásenej Slovenskou komorou architektov
Autori: Bohuslav Pernecký, Anna Pernecká, Marianna Bogyová, Denisa Krupová