Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Po nás potopa

obrázok

Typ podujatia
výstava, environmentálna aktivita, pre seniorov

Dátum, čas a miesto konania
10. 11. 2006 - 24. 11. 2006 | Mestská knižnica mesta Piešťany
27. 11. 2006 - 01. 12. 2006 | Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové

UsporiadateľProPolis, n.o.

Popis
Eko výstava fotografií
Organizátori – ProPolis n.o., Lesoochranárske zoskupenie VLK Východné Karpaty