Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


obrázok

Vojtech Hank, Vladimír Kassay
/ výstava, pre seniorov

14. 11. 2006 - 07. 01. 2007 Kultúrno spoločenské centrum Fontána

Vojtech Hank - Jazz vo fotografii
Vladimír Kassay - Zaslúbená zem

Výstava fotografií.

Usporiadateľ: Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Súvisiace akcie