Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


obrázok

Kominári na historických pohľadniciach
/ výstava, pre seniorov

25. 11. 2006 - 31. 12. 2006 Piešťanské informačné centrum - Pribinova
01. 01. 2007 - 15. 01. 2007 Piešťanské informačné centrum - Pribinova

Pohľadnice zo zbierok Vojtecha Benku a Milana Vanča.

Usporiadateľ: Piešťanské informačné centrum - Pribinova