Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Zázračný oriešok 2008

Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe

Číslo ročníka
V. ročník

Typ podujatia
festival, pre deti, významné podujatie

Dátum, čas a miesto konania
21. 05. 2008 - 24. 05. 2008

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany
Mestský úrad

Popis
Realizácia V. rocníka festivalu rozhlasových rozprávok, ktorého cielom je bezprostredné stretnutie tvorcov s posluchácmi rozhlasových rozprávkových hier a monologických rozprávok (veková skupina 6 - 12 rocných detí), s ich rodicmi, pedagógmi a knižnicnými pracovníkmi, vytvorenie spätnej väzby a získanie posluchácskych hodnotiacich názorov na 12 sútažných rozhlasových diel. Festival bude mat svoju pracovnú cast (odposluchy, práca porôt) i množstvo sprievodných podujatí - stretnutia s tvorcami rozprávok (spisovatelia, výtvarníci, vydavatelia, rozhlasoví pracovníci, herci), tvorivé dielne, výstavy, odposluchy rozhlasových monologických rozprávok a rozprávkových hier.