Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Viete, čo je ÚPSVaR?

Typ podujatia
prednáška

Dátum, čas a miesto konania
14. 05. 2009 o 09.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Popis
Prezentačná prednáška pre študentov SŠ o činnosti a štruktúre úradov práce, situácii na trhu práce, výhodách absoloventskej praxe, možnostiach práce v zahraničí a iných užitočných informáciách.