Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Ludvík Bedřich (1953)

obrázok

Typ autority
Spisovateľ, textár, scenárista, skladateľ, dramaturg, režisér

Životopis
Vyštudoval Strednú železničnú školu, neskôr pokračoval na VUT fakultnom strojnom v Brne. Školu však nedokončil a zamestnal sa vo filmovom štúdiu Barrandov. Nakoniec sa rozhodol pre štúdium scenáristiky a dramaturgie na pražskej FAMU. V roku 1990 mu režisér Petr Koliha ponúkol miesto v tvorivej skupine Českej televízie. Tu sa dramaturgicky podieľal na vytvorení niekoľkých desiatok inscenácií a niekoľkých filmov (Amerika, Výchova dívek v Čechách, Kytice – F.A. Brabec, Smradi). Režisérsky debutoval v roku 1994 dokumentárnym filmom Spolužáci. Nasledovali seriály Rozhlédni se, člověče (1998), Paměť stromů (2002), Zpět k pramenům (2005), Praha, město věží (2007), Kus dřeva ze stromu (2008) a dokumentárne filmy Světový unikát v Ruprechtově (2008), Film o filmu: Kozí příběh – pověsti staré Prahy (2008) a Film o filmu: Kozí příběh se sýrem (2012).

V roku 1996 mu vďaka podpore Literárneho fondu vyšla knižka Pohádky pro otce a matky (nové a rozšírené vydanie v roku 2012) a o štrnásť rokov neskôr, v roku 2010 vzniklo CD, ktoré obsahuje štyri rozprávky (oficiálne nahrávky Českého rozhlasu) a päť piesní.

Zdroj: http://bedrich.ludviku.cz
Zdroj: http://www.csfd.cz

Odkazy